Köksfläktar och ventilation

250_16

Det har visat sig att flera av våra medlemmar har haft frågor kring köksfläktar och frågor rörande ventilation.  Främst handlar frågorna om att den ursprungliga köksfläkten bytts och ersatts med en ny och att funktionen har förändrats i samband med detta. Vanligtvis har ”köksfläkten” bytts ut i samband med renovering eller att den gamla gått sönder.

Den ursprungliga ”köksfläkten” är egentligen fläktlös och samarbetar med takfläkten (centralfläkten) för att fungera optimalt.  Den fungerar som en spiskåpa med spjäll och ett reglage från 1-3 som du styr hur snabbt fläkten på taket ska arbeta. Varma eller fuktiga dagar, eller i samband med tex en dusch kan vredet sättas i ett högre läge för bättre utsugningsförmåga. Som regel är 1 normalläget som gör att det finns ett visst mått av luftcirkulation i lägenheten.

När denna byts ut är det viktigt att vara medveten om denna funktion och att välja en fläkt som fungerar väl till din lägenhets ventilationssystem.  Det finns en uppsjö av olika fläktar på marknaden idag och det kan vara lockande att välja den som du tycker är snyggast men den har med stor sannolikhet inte den funktionen. Endast ett fåtal modeller har detta på marknaden idag. (se exempel nedan). De som bor i flerbostadshus har en centralfläkt på taket kopplade till samtliga hushåll och kräver en spiskåpa med spjäll och utan reglaget eftersom du inte ska styra centralfläkten individuellt i det läget.

Eftersom det i din lägenhet finns en centralfläkt enbart för ditt hushåll behöver du ha en spiskåpa som även har ett  reglage för centralfläkt.
Här två exempel på fläktar från Futurum/ Franke med möjlighet till centralstyrning.

F 250-16 Spiskåpa Trafo, F 251-16 Spiskåpa Trafo

Klicka här!

Byter du till en köksfläkt med kolfilter ska du vara medveten om att den inte ska vara kopplad till centralfläkten eftersom detta kan påverka cirkulationen negativt. Då gäller recirkulation dvs att du låter luften cirkulera ut i köket igen på lämpligt sätt och låter kolfiltret ta hand om matoset. Var medveten om att om du väljer en sådan installation kan du inte kontrollera centralfläkten på taket vilket gör att den alltid står på max (3). Det innebär i sig en högre elkostnad för dig som medlem. Det påverkar även fjärrvärmekostnaden för just din lägenhet eftersom det blir ett ständigt högre utflöde av  inomhusluft vilket kan märkas på höst och vinterhalvåret när det generellt är kallare utomhus.

Vid så kallat förtida byte/ underhåll av köksfläkt rekommenderar styrelsen en spiskåpa med möjlighet till styrning av centralfläkten.

Har du frågor kring detta hänvisar vi till vår samarbetspartner Elwab i Alingsås. De kan ta emot era frågor och eventuella installationsuppdrag.

OBS! Viktigt att veta är att föreningen endast bekostar byte eller reparation av  köksfläkt som är original. Har du eller tidigare medlem ändrat köksfläkt från original till en annan lösning har du övertagit ansvaret för underhåll av fläkten och får därmed bekosta reparation eller återställande av den själv.

Eftersom föreningen ansvarar för att fläkt och ventilation fungerar på ett tillfredsställande sätt i lägenheterna är det mycket viktigt att meddela styrelsen vid eventuellt byte så vi får vetskap om detta samt att rätt fläkttyp installeras. Då ventilationssystemet är korrekt installerat är det möjligt att ställa in ventilationen optimalt och genom detta få ett bättre inomhusklimat men lägre fjärrvärmekostnader som effekt.

Kontakta Elwab vid frågor om din köksfläkt på 0322-12086

Styrelsen